Aims & Scope

Uluslararası Sürdürülebilirlik Dergisi için aşağıda sıralanan hususlar, derginin temel amaçlarını oluşturmaktadır:

  1. Sürdürülebilirlik alanında, Türkçe ve İngilizce bilimsel yayın eksiğinin giderilmesine katkı sağlamak,
  2. Tüm toplumun, bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek,
  3. Sürdürülebilirlik konusunda bilinci artırmak.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Dergisinin kapsamını, sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlanan sosyal, sanat ve fen bilimlerindeki konular oluşturmaktadır.