Fintech Innovation Management: International Comparative Türkiye Model

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8380626

Keywords:

Fintech , Innovation, Innovation Management

Abstract

Finansal işlem ve hizmetlerin geçmişten bu yana geliştiği ve değişimler gösterdiği bilinmektedir. Belli dönemlerde gerçekleşen yenilikler sektörü de beraberinde değişime yöneltmektedir. Uluslararası işbirliklerinin beraberinde getirdiği mecburiyetler, devletlerin ihtiyaç duyduğu sermaye akışları, trendlerin sürekli değişiminin getirdiği dinamizm beraberinde finansal hizmetlerin teknoloji ile desteklenmesi ihtiyacını kaçınılmaz noktaya getirmiştir. Dünya genelinde bireylerin ihtiyaçları ve finansal taşıyıcıların faaliyetleri göz Fintek kavramının ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Fintek önem verilen ve gelişmekte olan bir sektördür. Bu çalışma kapsamında Fintek kavramı altbaşlıkları ile birlikte incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılarak fintek sektöründe geçmişten bugüne olan gelişim incelenmiştir. Elde edilen genel bulgulardan sonra Fintekin nereden gelip nasıl bir yönelim gösterdiğini ve günümüzde trendin nereye gittiğinin anlaşılması için dünyada Fintek sektöründe güçlü hale gelmiş 4 farklı bölge seçilmiş; seçilen bölgelerin hangi uygulamalarla başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bu örneklerin Türkiye’de halihazırda yapılmakta olan çalışmalarla uyumluluğu ve bireylerin eğilimleri de göz önüne alınarak incelenmesi ile bir model önerisi üzerine çalışılmıştır.

References

Aksoy, B., & Bilgel, D. (2019). Finansal Teknoloji şirketleri ve Geleceğin Bankacılığı: Açık Bankacılık. European Journal of Science and Technology, 1097–1105.

Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. Geo. J. Int'l L., 47, 1271.

Arjunwadkar, P. Y. (2020). Fintech: The technology driving disruption in the financial services industry. Auerbach.

Cao, X. (2022). Fintech is changing the way people live. Atlantis Highlights in Intelligent Systems, 802–810.

Cornelli, G., Doerr, S., Gambacorta, L., & Merrouche, O. (2023). Regulatory sandboxes and fintech funding: Evidence from the UK. Review of Finance.

Duckiehan. (2018, April 1). Fintech in China: An introduction. Medium. Retrieved April 7, 2023, from https://medium.com/wharton-fintech/fintech-in-china-an-introduction-6b11abd9cb64

Fintech in Singapore. (2018). Inclusive FinTech, 307–379.

Fintech. Bank of England. (2022, October 11). Retrieved April 26, 2023, from https://www.bankofengland.co.uk/research/fintech

Gnirck, M., & Visser, G. (2016). Singapore, the Fintech Hub for Southeast Asia. The FinTech Book, 58–60.

Gupta, P., & Tham, T. M. (2019). Fintech: The new Dna of Financial Services. Walter de Gruyter Inc.

Gün, M. (2020). The path to Fintech Development Research on Islamic Finance in Turkey. Advances in Finance, Accounting, and Economics, 65–96.

Hasan, M. (2023). The impact of Financial Technology (Fintech) on the financial and banking services sector and its applications in the Islamic Financial Industry. SSRN Electronic Journal.

Jutla, S., & Sundararajan, N. (2016). India’s Fintech ecosystem. The FinTech Book, 56–57.

Kim, S.-J. (2023). An overview of fintech, pandemic and the financial system: Challenges and opportunities. International Finance Review, 3–9.

Korobilis, D., & Pettenuzzo, D. (2020). Machine learning econometrics: Bayesian algorithms and methods. Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance.

Lee, I. (2016). Fintech: Ecosystem and business models. Advanced Science and Technology Letters.

Lemma, V. (2020). Fintech, Regtech and Suptech towards a new market structure. FinTech Regulation, 447–491.

Liaw, K. T. (2021). Fintech innovations and Financial Markets. The Routledge Handbook of FinTech, 3–10.

Mackenzie, A. (2015). The Fintech Revolution. London Business School Review, 26(3)

Menat, R. (2016). Why We’re so Excited About FinTech. In S. C. Barberis, The FinTech Book (pp. 46-51). United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Nicoletti, B. (2017). Fintech innovation. The Future of FinTech, 81–159.

Rowels, S. M. (2021). Money revolution: Fintech disruption from bullion to bitcoin. Conversation Publishing.

Schilirò, D. (2021). Fintech in Dubai: Development and ecosystem. International Business Research, 14(11), 61.

Skoric, M. M., TSE, C. H., Kasadha, J., & Jeremy, P. (2022). Fintech, data, innovation and privacy in Hong Kong.

Sezal, L. (2020). Fintek Hizmetlerinin Finans Sektörüne Etkileri Ve Sağlanan Devlet Teşvikleri. Ekonomi İşletme Ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2(3)

TechMagic. (2023, March 23). Top Fintech companies in the UK to know about in 2023. Medium. Alınan Tarih April 5, 2023, https://medium.com/techmagic/top-fintech-companies-in-the-uk-to-know-about-in-2023-69e7fe43f41a

Ünsal, S., (2021). Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi.

Yazıcı, S. (2019). The analysis of fintech ecosystem in Turkey. Pressacademia, 8(4)

Yusuf, T. O. (2021). The risks of Islamic Fintech. Islamic FinTech, 367–384.

Published

2023-10-04

How to Cite

Haksal, B. B., & GÖK, M. Şahin. (2023). Fintech Innovation Management: International Comparative Türkiye Model. International Journal of Sustainability, 1(2), 137–148. https://doi.org/10.5281/zenodo.8380626

Issue

Section

Articles