The Evolution of International Airlines’ Financial Ratios With Topsis Methodology

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8380440

Keywords:

Aviation, Ratio Analysis, TOPSIS, Finance

Abstract

In this study, the financial performances of the companies were analyzed with the TOPSIS method, using the financial statements of the 2011-2012 period, which were selected among the 10 airline companies in the ranking by Skytrax. First of all, financial ratios were calculated in order to reveal the financial strength of the enterprises, and then the calculated ratios; Converted to a single score showing overall company performance using the TOPSIS method. The calculated performance scores were used to rank the enterprises. As a result of the study, it has been determined that the performance scores of the companies operating in the aviation sector vary in general during the analysis period.

Keywords: Aviation, Ratio Analysis, TOPSIS, Finance

References

Akal Z,. (2011) İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, 7.Baskı, Ankara

Akgüç, Ö. (2017). Türkiye’de Üniversitelerin Akademik Durumu. İstanbul: Gerçek. 585

Akyüz, Y., Bozdoğan, T., & Hanektin, E. (2011). TOPSIS yöntemiyle finansal performansın değerlendirilmesi ve bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 73-92.

Ararat, M., & Tansel Çetin, A. (2012). İMKB’de İşlem Gören Bankaların Kamuya Açıklama Yoğunlukları ve Yönetişim Özellikleri̇ (Disclosure Intensity and Governance Characteristics of Banks Listed in Istanbul Stock Exchange).

Arora, S. ve Barak, B. (2009). Hesaplamalı karmaşıklık: modern bir yaklaşım. Cambridge Üniversitesi Yayınlar 75

Cerit G., Deveci A. ve Esmer S. (2013). Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Beta Yayınları. 1.Basım, İstanbul.

Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems, 114(1), 1-9.

Çetiner, E. (2010). İşletmelerde mali analiz. Gazi Kitabevi. 160.

Dumanoğlu, S., & Ergül, N. (2010). İMKB’de işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performans ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (48), 101-111.

Francis, G. Humphreys, I. Ve Fry, J. (2005). The Nature And Prevalence Of The Use Of Performance Measurement Techniques By Airlines, Journal Of Air Transport Management 11, 207–217.

Feng, CM ve Wang, RT (2000). Finansal oranların dikkate alınması da dahil olmak üzere havayolları için performans değerlendirmesi. Hava Taşımacılığı Yönetimi Dergisi , 6 (3), 133-142.

Hendricks, KB ve Singhal, VR (2001). Firma özellikleri, toplam kalite yönetimi ve finansal performans. Operasyon yönetimi dergisi, 19 (3), 269-285.

Hwang, C.L. ve Yoon, K. (1981), Multiple Attribute Decision Making;Methods and Applications, A state of the Art Survey, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems.New York:Springer-Verlag,129.

Gençoğlu, Ü. G., Arsoy, A. P., Ertan, Y., & Tuba, B. O. R. A. (2014). TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64), 1-26.

Govindarajan, V., & Shank, J. K. (1992). Strategic cost management: tailoring controls to strategies. Journal of Cost Management, 6(3), 14-25.

Karaer B. (2015). Havayolu İşletmeciliğinde Yakıt Maliyetleri ve Yönetimi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara

Karsak, E. E. (2002). Distance-based fuzzy MCDM approach for evaluating flexible manufacturing system alternatives. International Journal of Production Research, 40(13), 3167-3181.

Lai Y. L, Liu T. Y. ve Hwang C. L. (1994), “TOPSIS for MODM”, European Journal of Operational Research, 156,445-455

Lee, J.-S. ve Jang, S. (2007). The Systematic-risk Determinants Of The US Airline Industry. Tourism Management 28(2), 434-442.

Mahmoodzadeh, S., Shahrabi, J., Pariazar, M., & Zaeri, MS (2007). Bulanık AHP ve TOPSIS tekniği kullanılarak proje seçimi. Uluslararası Endüstri ve İmalat Mühendisliği Dergisi , 1 (6), 270-275.

Ömürbek, V., & Kınay, Ö. GB (2013). Havayolu tüketicileri endüstrisindeki en iyi yöntemlerle finansal performans değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (3), 11

Trabzon, O. (2022). Hava taşımacılığında finansal performans ölçümü ve analizi: BİST'te işlem gören havayolu firmaları üzerine bir uygulama (Master tezi) Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European journal of operational research, 156(2), 445-455.

Wang, F. Y. (2000). Functional inequalities for empty essential spectrum. Journal of Functional Analysis, 170(1), 219-245.

Yaslıdağ, B. (2016). Türev Piyasalar ve Analiz Yöntemleri. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YURDAKUL, M., & Iç, Y. (2003). An illustrative study aimed to measure and rank performance of Turkish automotive companies using TOPSIS Türk otomotiv firmalarinin performans ölçümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek çalişma. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 18(1).

Yang, T. ve Chou, P. (2005). Çok özellikli bir karar verme yöntemi kullanarak ayrık değişkenlerle çok yanıtlı bir simülasyon optimizasyon problemini çözme. Simülasyonda Matematik ve Bilgisayar , 68 (1), 9-21.

Wald, A., Christoph, F., Gleich, R. (2010). Introduction To Aviaiton System. London: Transaction Publisher.

Published

2023-10-04

How to Cite

GÜN, S., & Ölçen, O. (2023). The Evolution of International Airlines’ Financial Ratios With Topsis Methodology. International Journal of Sustainability, 1(2), 119–136. https://doi.org/10.5281/zenodo.8380440

Issue

Section

Articles