The Relationship of Overtıme in Software Projects With the Qualıity of Work Output

Overtıme In Software Projects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8380521

Keywords:

Software, Overtime, Operation, Output, Quality

Abstract

Fazla mesai, birçok sektördeki faaliyetlerin bitirilmesine yönelik olduğu gibi yazılım projelerinin de öngörülen zamandan daha erken bitirilebilmesi veya kapsam değişikliği, kaynak yetersizliği, yönetim eksikliği gibi nedenlerden dolayı projelerde yaşanan gecikmelerin telafi edilebilmesi için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Fazla mesai, uygulanması esnasında dışa bağımlılığın daha az olması nedeniyle sıklıkla başvurulan yöntemler arasındadır. Yazılım şirketlerinde proje ekibine fazla mesai yaptırılarak daha çok işin tamamlanabileceği ve projenin bitimi için daha hızlı yol alınabileceği düşünülür. Bu düşünceye rağmen fazla mesainin uygulanması sonucunda hedeflenen sonuçlara ulaşılamama durumu söz konusu olabilmektedir. Fazla mesainin doğru ve dengeli biçimde planlanarak uygulanamaması sonucunda çalışanların beden ve ruh sağlıklarının olumsuz biçimde etkilenebilmesi söz konusudur. Çalışanlarda farklı biçimde ve düzeyde fiziksel sorunlar, algılama, dikkat ve anlayabilme yetilerinde azalma gibi sorunların ortaya çıkmasına karşın planlı, dengeli ve işletme ile çalışanların kapasitesine uygun biçimde planlanan/uygulanan fazla mesai, kaliteden ödün verilmeden iş çıktılarının miktarının artırılmasına katkı sağlayabilir. Bilişim sektöründe yer alan işletmeler ve çalışanlar için de durum farklı değildir. Özellikle mental ve düşünsel açıdan yorucu olan yazılım projelerinde, işlerin yetiştirilebilmesi adına yaptırılacak plansız ve sürekli fazla mesai, çalışanların verimliliği ve iş çıktılarındaki kalite üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Daha önce yapılan çalışmalar, fazla mesainin yazılım projeleri üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini, anket yöntemi ile ortaya çıkarmıştır. Ulusal literatürde, alanda yapılan çalışmaların verimlilik ve proje yönetimi kapsamında ele alındığı görüldüğünden bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak fazla mesainin iş çıktı kalitesine etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada, 5 farklı sektörden toplamda 10 yazılım proje ekibinin iş çıktıları doğal gözlem yöntemi ile gözlemlenerek fazla mesainin, iş çıktı kalitesi ile ilişkisi ve etkisi incelenmiştir. Literatürde, yazılım şirketlerinde fazla mesainin iş çıktı kalitesi ile ilişkisi doğrultusunda kaliteye olan etkisini araştırmaya yönelik araştırmaların çok kısıtlı olmasından dolayı, çalışmanın bu açığı doldurmaya yönelik fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

References

International Symposium on Management, Engineering and Informatics, (1-9), Orlando, Florida, USA.

Akagündüz, S., Kurnaz, S. ve Sarı, M. (2013). Yazılım proje yönetiminde proje başarısını getiren faktörler. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (983-986), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Alshayeb, M. (2009). Empirical investigation of refactoring effect on software quality. Information and Software Technology, 51(9), 1319-1326. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.04.002

Beckers, D. G., van der Linden, D., Smulders, P. G., Kompier, M. A., Taris, T. W. ve Geurts, S. A. (2008). Voluntary or involuntary? Control over overtime and rewards for overtime in relation to fatigue and work satisfaction. Work & Stress, 22(1), 33-50. https://doi.org/10.1080/02678370801984927

Davis, A., Overmyer, S., Jordan, K., Caruso, J., Dandashi, F., Dinh, A., Kincaid, G., Ledeboer, G., Reynolds, P., Sitaram, P., Ta, A. ve Theofanos, M. (1993). Identifying and measuring quality in a software requirements specification, Proceedings First International Software Metrics Symposium, (141-152), Baltimore, MD, USA.

Diah, N.M., Ismail, M., Ahmad, S. ve Md Dahari, M.K. (2010). Usability testing for educational computer game using observation method. International Conference on Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP), (157-161), Shah Alam, Malaysia.

Driesen, K., . Jansen, N. H. W., Kant, Y I. J., Mohren, D. C. L. ve Van Amelsvoort, L. G. P. M. (2010). Depressed mood in the working population: associations with work schedules and working hours. Chronobiology International, 27(5), 1062–1079.

Edholm, H., Lidström, M., Steghöfer, J.P. and Burden, H. (2017). Crunch time: The reasons and effects of unpaid overtime in the games industry. IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track (ICSE-SEIP), (43-52), Buenos Aires, Argentina.

Erdem, O.A. ve Younis A.E. (2014). Yazılım projelerinin geliştirme sürecinde yönetim. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7(1), 1-9. https://doi.org/10.12973/bid.2011

Fucci, D., Scanniello, G., Romano, S. ve Juristo, N. (2020). Need for sleep: The impact of a night of sleep deprivation on novice developers performance. IEEE Transactions on Software Engineering, 46(1), 1–19. https://doi.org/10.48550/arXiv.1805.02544

Gencer, C. ve Kayacan, A. (2017). Yazılım proje yönetimi: Şelale modeli ve çevik yöntemlerin karşılaştırılması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(3), 335-352.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Khatun, M.T., Hiekata, K., Takahashi, Y. ve Okada, I. (2022). Design and management of software development projects under rework uncertainty: A study using system dynamics. Journal of Decision Systems, 1-24. https://doi.org/10.1080/12460125.2021.2023257

Mann, C. ve Maurer F. (2005). Case study on the impact of scrum on overtime and customer satisfaction. Agile Development Conference, Denver, CO, USA, IEEE, 70-79. https://doi.org/10.1109/ADC.2005.1

Miguel, J.P., Mauricio, D. ve Rodríguez, G. (2014). A revıew of software qualıty models for the evaluatıon of software products. International Journal of Software Engineering & Applications, 5(6), 31-54. https://doi.org/10.5121/ijsea.2014.5603

Mojeed, H.A., Bajeh, A.O., Balogun, A.O. ve Adeleke, H.O. (2019). Memetic approach for multi-objective overtime planning in software engineering projects. Journal of Engineering Science and Technology, 14(6), 3213-3233.

Nishikitani, M., Nakao, M., Karita, K., Nomura, K., ve Yano, E. (2005). Influence of overtime work, sleep duration, and perceived job characteristics on the physical and mental status of software engineers. Industrial health, 43(4), 623-629. https://doi.org/10.2486/indhealth.43.623

Olson, B., ve Swenson, D. (2011) Overtime effects on project team effectiveness. Midwest Instruction and Computing Symposium, College of St. Scholastica, Duluth, MN.

Pınar M., Büyüktanır B., Emanet Ş. ve Doğan B. (2020). Yazılım projelerinde fazla mesainin proje ekibi ve projenin yönetimine etkisi. Pure Science, 4:32, 420-429. https://doi.org/10.7240/jeps.682177

Putnam, L.H. (1978). A general empirical solution to the macro software sizing and estimating problem. IEEE transactions on Software Engineering. (4) 345-361. https://doi.org/10.1109/TSE.1978.231521

Reichelt, K. ve Lyneis, J. (1999). The dynamics of project performance: benchmarking the drivers of cost and schedule overrun. European management journal, 17(2) 135-150. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(98)00073-5

Sarro, F., Ferrucci, F., Harman, M., Manna, A. ve Ren, J. (2017). Adaptive multi-objective evolutionary algorithms for overtime planning in software projects. IEEE Transactions on Software Engineering, 43(10), 898-917. https://doi.org/10.1109/TSE.2017.2650914

Shehzad B., Mehr Awan, K., Lalı, M.I.U. ve Aslam W. (2017). Identification of patterns in failure of software projects. Journal of Information Science and Engineering, 33(6), 1465-1479.

Türkdoğan, N., Güceğlioğlu, S. ve Demirörs, O. (2017). Yazılım mühendisliği projelerinde fazla mesainin verimlilik üzerine etkileri. UYMS 2017 Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, (135-146), Alanya.

Yağcı, N. (2013). Yazılım kalite metrikleri ile test eforu arasındaki ilişkinin belirlenip tarihsel verinin oluşturulması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.

Yener, H.A., Baştürk, F. ve Meçik, B. (2019). Yazılım geliştirme ve test otomasyon ile verimlilik artışı: General mobile. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 172-196.

Fazla Mesai Sınırının Aşılması İşvereni Nasıl Etkiler, 01 Nisan 2023 tarihinde https://iskanunu.com/haberler/fazla-mesai-sinirinin-asilmasi-durumu-isvereni-nasil-etkiler adresinden erişilmiştir.

Published

2023-10-04

How to Cite

AYDIN, A., KAYA, U., DEMİRAY, G., & CEYHAN, S. (2023). The Relationship of Overtıme in Software Projects With the Qualıity of Work Output: Overtıme In Software Projects. International Journal of Sustainability, 1(2), 229–256. https://doi.org/10.5281/zenodo.8380521

Issue

Section

Articles